ankietypub Oferta na kurs e-learning "Ochrona danych osobowych (wg RODO) dla osób upoważnionych do ich przetwarzania " dla firmy
 
Dziękujemy za zapytanie! Możemy przygotować kurs ochrony danych osobowych dla Państwa instytucji, opatrzony Państwa znakami firmowymi, zawierającymi Państwa dokumenty i regulacje wewnętrzne.
 
Próg zaliczenia poszczególnych testów, a tym testu zaliczeniowego będzie ustalony wraz z Państwem. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie mógł pobrać certyfikat dopasowany do Państwa firmy oraz inne dokumenty, jeśli potrzeba.
 
Prosimy o podanie danych osoby, z którą możemy się skontaktować.
 Nazwa firmy
 
 Osoba do kontaktu - imię i nazwisko *
 
 Osoba do kontaktu - e-mail *
 
 Telefon kontaktowy
 
 Przybliżona liczba osób do przeszkolenia
 
 Uwagi